Hypnotherapie

Misverstanden over hypnotherapie…

Men is bijvoorbeeld bang de controle over zichzelf te verliezen (overgeleverd te zijn aan de therapeut). Men is bang dingen te doen, te zeggen die men helemaal niet wil. Meestal heeft men dan wel eens show-hypnose gezien. In de serieuze hypnotherapie wordt niet op een dergelijke manier gebruik gemaakt van hypnose. Men kan eerder spreken van een ontspanning die van heel licht tot heel diep kan gaan. In zo’n ontspannen toestand vallen bepaalde remmingen weg en staat uw onderbewustzijn open. Niets gebeurt, wat u zelf niet juist vindt. Bovendien is iedere hypnose ZELFHYPNOSE. De therapeut helpt n.l. de cliĆ«nt om zichzelf te hypnotiseren en in een (diepe) ontspanning te gaan.

Toepassingsmogelijkheden…

Hypnose kan gebruikt worden om mensen te helpen. Eigenlijk kunnen alle situaties aan bod komen, waarin we verandering willen brengen, maar waar we niet in slagen als we enkel en alleen op onze wil steunen. Via hypnose worden we stukken beter in staat gesteld gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onbewuste.

Reacties zijn gesloten.