Autogene Training

AUTOGENE TRAINING (AT) effectieve methode voor ontspanning en zelfbeïnvloeding

Autogene Training is een ontspanningstechniek die direct toepasbaar is, op elk moment, in het dagelijks leven. Deze methode werd rond 1920 ontwikkeld door de Berlijnse psychiater prof. J.H. Schultz.
Autogene training is voor vrijwel iedereen geschikt die zich wil inzetten voor zijn of haar welzijn. Dit kan zijn vanuit de wens tot persoonlijke ontwikkeling, of om specifieke spanningsklachten te verhelpen.
De term “autogeen” betekent: “uit zichzelf ontstaand”. Het woord training geeft aan dat regelmatig oefenen noodzakelijk is.

Autogene Training is in de eerste plaats preventief. Het draagt o.a. bij aan een algemeen gevoel van welzijn, het verbeteren van prestatie en/of concentratievermogen, vergroten van het zelfvertrouwen, meer inzicht in eigen leef- en werkwijze, een betere kwaliteit van slapen.

Op de tweede plaats is Autogene Training een goed middel bij uiteenlopende klachten. Bij veel mensen is de afwisseling tussen inspanning en ontspanning verstoord, wat tot chronische spanningsklachten kan leiden. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, nek- en rugklachten, maag- en darmstoornissen of het vaak koud hebben (met name handen en voeten). Autogene Training is ook geschikt voor mensen die last hebben van faalangst, fysiologisch reageren op onzekerheid (blozen, stotteren).

De Autogene Training is opgebouwd uit een zestal basisoefeningen die elk een ander lichaamsgebied betreffen. Door concentratie en gebruik te maken van uw voorstellingsvermogen leert u stapsgewijs de natuurlijke ontspanningsreactie in het betreffende gebied uit te nodigen. Uiteindelijk vormt alles bij elkaar een vloeiende, natuurlijke omschakeling naar een toestand van lichamelijk en geestelijk ‘in rust zijn’.

U leert tijdens de bijeenkomsten te werken met persoonlijke “instellingen”, die dat tot uitdrukking brengen hetgeen u wilt bereiken. Ieder mens heeft bepaalde kundigheden en mogelijkheden, die hij slechts ten dele gebruikt. En ieder mens heeft soms moeilijkheden met het realiseren van bepaalde voornemens, hoewel de voorwaarden daarvoor wel aanwezig zijn.

Programma:
6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 tot 1 ½ uur

Informatie en aanmelding:
IHN
Marian Nicolasen
024-3440615
Gebruik s.v.p. het contactformulier

Reacties zijn gesloten.