Afspraken

Aanvang

Aanvang van de therapie is meestal binnen een week. In overleg met en na toestemming van de cliënt wordt de huisarts of verwijzer schriftelijk in kennis gesteld van de aanmelding en op de hoogte gehouden van het verloop van de therapie.

Aantal afspraken 

Het aantal zittingen is vooraf niet vast te stellen. Afhankelijk van de aard van de klacht en de voortgang in de therapie wordt er per sessie overlegd of en wanneer de volgende afspraak zal plaatsvinden.

Samenwerking 

Er is een samenwerkingsverband met een aantal therapeuten en artsen in de Regio Nijmegen.

Reacties zijn gesloten.