Doelstelling

Het IHN stelt zich ten doel middels het verstrekken van informatie, scholing en begeleiding, de medemens de mogelijkheid te bieden te werken aan een meer ontspannen levenshouding, ontplooiing en maatschappelijke weerbaarheid.

Reacties zijn gesloten.